Mekinor Metall AB

Välkommen till oss

 

Våra kunder är stora såväl som små företag, framförallt i Sverige. Alimak,Gestamp,HDD,SQS, SSAB, Ruukki i Finland Simrad i Norge ABB i Tyskland och Baldor(ABB) i USA är några exempel.

Mekinor Metall AB

Mätsonder

 

Mekinor har utvecklat och tillverkat mätsonder för malmbaserad metallurgi sedan 1981. Sublansmätsonder som används i BOF(LD)- konvertrar är fokusområde, men även andra sonder dedikerade för speciella mät- eller provtagningsändamål utvecklas.