Mätsonder

Mekinor har utvecklat och tillverkat mätsonder för malmbaserad metallurgi sedan 1981.
Sublansmätsonder som används i BOF(LD)- konvertrar är fokusområde, men även andra sonder
dedikerade för speciella mät- eller provtagningsändamål utvecklas.

 

Huvudsaklig marknad är Norden, men produkter har sålts till Europa, Taiwan, Japan, Australien och
Argentina.

 

För detaljerad information se bilagda PDF-dokument

 

Combi-Sensor T
Freedrop FDT/FDO