Bearbetning

Företagspresentation

 

Våra CNC-maskiner uppfyller de strängaste kraven på precision och kvalitet – från prototyper till hela produktionskörningar. Vi erbjuder ett brett sortiment av CNC-tillverkning med och CNC-fräsning.

 

Mekinor Metall AB har svarv med robotbetjänad in- och utmatning, i kombination med stora verktygsmagasin, ger möjlighet till obemannad körning. Vi har också svarvar med stångmagasin. Detta ger en hög grad av automatiska processer och kostnadseffektiv produktion för både engångsanpassade delar och medelvolymsproduktioner. Samtliga medarbetare har verktygsmakare status och gör beredning både i mastercam och surf cam. Då vi oftast jobbar med snäva toleranser i de delar vi tillverkar så har vi i vår utrustning en komplett mätutrustning innehållande mätmaskin etc. för att kunna dokumentera resultaten.