Mekinor Metall AB

Kompetens

 

Trots det lilla formatet besitter vi en bred och djup kompetens inom de områden vi är verksamma, nämnas kan mätsonder för mätning av temperatur, syreaktivitet och stelningstemperatur i stålkonvertrar med engångsmätsonder. Mättiden är ca 6 sek, noggrannhet i viss applikation bättre än 1°C vid temperatur 1500°C.

Mekinor Metall AB

Mätsonder

 

Mekinor har utvecklat och tillverkat mätsonder för malmbaserad metallurgi sedan 1981. Sublansmätsonder som används i BOF(LD)- konvertrar är fokusområde, men även andra sonder dedikerade för speciella mät- eller provtagningsändamål utvecklas.